Katolik w Biznesie

 • Wolny rynek a chrześcijaństwo
 • Sprawiedliwe podatki
 • Biznes po katolicku
 • Człowiek jest najważniejszy
 • Modlitwa przedsiębiorcy
ZAPISZ SIĘ

SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Katolik w Biznesie

 • Wolny rynek a chrześcijaństwo
 • Sprawiedliwe podatki
 • Biznes po katolicu
 • Człowiek jest najważniejszy
 • Modlitwa przedsiębiorcy
ZAPISZ SIĘ

SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Katolik w Biznesie

 • Wolny rynek a chrześcijaństwo
 • Sprawiedliwe podatki
 • Biznes po katolicu
 • Człowiek jest najważniejszy
 • Modlitwa przedsiębiorcy
ZAPISZ SIĘ

SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Katolik w Biznesie

 • Wolny rynek a chrześcijaństwo
 • Sprawiedliwe podatki
 • Biznes po katolicu
 • Człowiek jest najważniejszy
 • Modlitwa przedsiębiorcy
ZAPISZ SIĘ

SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Kiedy?

28 października 2022

godz. 9:30 - 14:00

ERANOVA, Olsztyn

al. Obrońców Tobruku 3

Gdzie?

Przedsiębiorcy
i Pracodawcy

Dla kogo?

Kiedy?

xxxxx.10.2022

Everyone

For who?

Online

How?

O SPOTKANIU

28 października 2022

Jest to 1. edycja spotkania Przedsiębiorców i Pracodawców z regiony Warmii i Mazur w ramach działania duszpasterstwa przedsiębiorców TALENT.

W swoich działaniach budujemy relację z Chrystusem. Wspólnie szukamy odpowiedzi, na jakich wartościach opierać działalność gospodarczą. Tworzymy wspólnotę - dzielimy się wiarą, doświadczeniem, inspirujemy się wzajemnie. Budujemy relacje.

Dni
Godzin
Minut
Sekund

O

KONFERENCJI

02.10.2020

Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer. Add a description of your offer and key benefits.

Dni
Godzin
Minut
Sekund

ZAPROSZENI GOŚCIE

Adam Abramowicz

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw


Czuwa nad poszanowaniem zasady wolności działalności gospodarczej, bezstronności i równego traktowania oraz zasady uczciwej konkurencji. Rzecznik MSP może podejmować działania o charakterze systemowym, dotyczące ogółu przedsiębiorców, takie jak żądanie wydania objaśnień prawnych do szczególnie skomplikowanych przepisów czy rozstrzygnięcia rozbieżności w orzecznictwie

Bogdan Bachmura

Przedsiębiorca, właściciel firmy baff


Od 1989 właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego Baff. Od 2007 roku przewodniczący Fundacji Debata, autor pisma „Debata. Miesięcznik Regionalny”. Od 2008 roku współzałożyciel, prezes Stowarzyszenia Święta Warmia.

ks. Przemysław Król SCJ

Koordynator Duszpasterstwa Przedsiębiorców TALENT


Sercanin, jest kapłanem od 2005 roku. Obecnie mieszka w Warszawie i zajmuje się duszpasterstwem przedsiębiorców. Przygotowuje materiały formacyjne i koordynuje pracę ponad 30 grup „Talent-u” w całej Polsce. Napisał pracę doktorską na temat oceny moralnej podatków: „Obowiązek podatkowy jako powinność moralna w świetle katolickiej nauki społecznej”.

Dagmara Konarska

Akademia Przedsiębiorczości APTISSIMI


Współtworzyła i prowadzi firmę konsultingową New Culture Institute. Trener, coach przywództwa, ekspert ds. zarządzania z 25 letnim doświadczeniem menadżerskim. Koncentruje się na wdrażaniu transformacyjnego przywództwa oraz wzmacnianiu kompetencji menadżerskich. Prowadzi autorskie warsztaty z przywództwa w oparciu o ideę Servant Leadership (Przywództwo Służebne).

Dyrektor oddziału Premium Alior Bank w Olsztynie


Od 14 lat w Alior Banku. Do jej głównych obowiązku należy: planowanie strategii, kierowanie podległym zespołem, zatrudnianie w tym rotacja, prowadzenie działalności motywacyjnej w celu podniesienia efektywności zespołu jak również kontrola stopnia wykonania planowanych czynności i podejmowanie działań korekcyjnych. Czynnie zaangażowana w organizację Alior Bank Ukiel Olsztyn Półmaraton.

Edyta Zdolska

ZAPROSZENI GOŚCIE

John Smith

A few sentences about John Smith. How He help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

 • A few sentences about
 • A few sentences about
 • A few sentences about

John Smith

A few sentences about John Smith. How He help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

 • A few sentences about
 • A few sentences about
 • A few sentences about

John Smith

A few sentences about John Smith. How He help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

 • A few sentences about
 • A few sentences about
 • A few sentences about

John Smith

A few sentences about John Smith. How He help to solve clients' problems. It should convince the unconvinced. No fake quotes or photos!

 • A few sentences about
 • A few sentences about
 • A few sentences about

AGENDA

Msza Święta

9:00-9:30

Udział dla chętnych

Networking

9:30-10:00

Spotkanie przy kawie

Przywitanie

10:00-10:15

Kilka słów na rozpoczęcie

Adam Abramowicz

10:15-10:45

Czy małe i średnie przedsiębiorstwa mają przyszłość?

Dagmara Konarska

10:45-11:15

Katolik najlepszym dyrektorem?

Dyskusja

11:15-12:00

Dyskusja + przerwa na kawę / herbatę

Bogdan Bachmura

12:00-12:30

Katolik - obywatel - przedsiębiorca

Edyta Zdolska

Damian Gawrysiak

12:30-13:00

Propozycje Alior Banku dla mikro przedsiębiorców

ks. Przemysław Król SCJ

13:00-13:30

Czy katolik może być bogaty?

Dyskusja

13:30-14:00

Dyskusja i zakończenie spotkania

CHOOSE A PLAN

A few words about your product/offer. Focus on the benefits not the features. Explain how your product will improve your customer's life.

-20%

EXPERT

40$

50$

 • Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.
 • Add a description of your offer and key benefits.
 • Add a description of your offer and key benefits.

BASIC

0$

 • Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.
 • Add a description of your offer and key benefits.

ADVANCED

30$

 • Add a description of your offer and key benefits. What it is and how it helps your customer.
 • Add a description of your offer and key benefits.
REGISTER NOW
REGISTER NOW
REGISTER NOW

ZAREJESTRUJ SIĘ!

Udział w Spotkaniu jest bezpłatny, obowiązuję jednak rejestracja Uczestników. Zarejestruj się - wypełnij formularz obok.

NIE CZEKAJ

REJESTRACJA

TALENT Duszpasterstwo Przedsiębiorców